FORGOT YOUR DETAILS?

E S S E N C E W67 HI2.ML

σύζευξη κομψότητας και τεχνολογίας

ELVIAL - ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Ελευθερία κινήσεων. Με την εφαρμογή χαμηλής κάσας ύψους μόλις 20mm, η συλλογή αυτή περιλαμβάνει λύσεις ιδανικές για ΑΜΕΑ και μικρά παιδιά. Η εφαρμογή ενός ειδικά σχεδιασμένου πλαισίου εξασφαλίζει την απόλυτα συνεπίπεδη εμφάνιση στην εσωτερική όψη του κουφώματος. Ο κρυφός μηχανισμός ανοιγοανάκλισης συνδυάζεται άψογα και την αναδεικνύει. Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις θέλουν τις κατασκευές επιβλητικές, με μεγάλα ανοίγματα. Τα ειδικά σχεδιασμένα Τ με εσωτερική ενίσχυση όψης μόλις 10mm σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ανθεκτικές κατασκευές σύμφωνα με τις τελευταίες αρχιτεκτονικές τάσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά

Βάθος Συστήματος      67mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη   Κάσας-Φύλλου    89mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη   στη μέση του διφύλλου    79mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη   Κάσας-Φύλλου με χαμηλό κατωκάσι   154mm
Μέγιστο Ύψος Φύλλου      2.800mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου  1.600mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου     200kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης   57mm
ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

TOP