FORGOT YOUR DETAILS?

Παρασκευή, 06 Δεκ 2019 / Δημοσιευτηκε σε Πρόσφατα νέα

Ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ έχει ξεκινήσει!  Το νέο πρόγραμμα προβλέπει, εκτός από την απευθείας επιχορήγηση των νοικοκυριών, και την επιδότηση δανείου για όσους θέλουν να προχωρήσουν σε οικοδομικές εργασίες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον έχει ήδη βοηθήσει αρκετά νοικοκυριά να αναβαθμίσουν το σπίτι τους ενεργειακά και αισθητικά. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα πολλά κτήρια που χρίζουν ενεργειακής αναβάθμισης και τώρα, έχουν πάλι κίνητρο να την πραγματοποιήσουν.

Υπό τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, ο Β’ Κύκλος του Προγράμματος που τίθεται τώρα σε εφαρμογή, προβλέπει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, του κόστους της ενέργειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Απώτερος στόχος, είναι η μείωση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 27% έως το 2030, το οποίο έχει προκύψει από τον κτηριακό τομέα στην Ελλάδα ο οποίος ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και για το 36% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης!

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Το Πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες (μονοκατοικία, πολυκατοικία ή διαμέρισμα),  που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
 • Φέρουν οικοδομική άδεια
 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα
 • Έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ βάσει του ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)

 

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με τα εισοδηματικά τους κριτήρια (Βλέπε πίνακα κριτηρίων).

Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Οι συνολικές επιλέξιμες παρεμβάσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 4. Τοποθέτηση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Πίνακας εισοδηματικών κριτηρίων για τους Ωφελούμενους του Προγράμματος

Συμμετοχή Στο Πρόγραμμα

Τελικό στάδιο, είναι η συμπλήρωση της αίτησης στο https://exoikonomisi.ypen.gr επιλέγοντας, εάν επιθυμείτε, χορήγηση δανείου καθώς και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια:

Συγκεκριμένα, για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του συστήματος αποφασίστηκε να κατατμηθούν σε μικρότερα υποσύνολα οι επόμενες 2 ομάδες περιφερειών.

–      Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου: Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά

–      Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου: Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο

–      Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου: Αττική

–      Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου: Κρήτη, Νότιο Αιγαίο

–      Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου: Δυτική Μακεδονία

 

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων στην κάθε Περιφέρεια/ομάδα Περιφερειών θα ξεκινά στις 10.00 το πρωί της οριζόμενης ημερομηνίας. 

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Για τον πλήρη οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ- Β’ Κύκλος» δείτε εδώ.

Πέμπτη, 04 Φεβ 2010 / Δημοσιευτηκε σε Πρόσφατα νέα

Η ΑΦΟΙ Γ. ΚΕΧΑΙΔΗ Α.Ε.Ε  έχει ολοκληρώσει την διαδικασία έκδοσης του ISO 9001 : 2015
Η νέα μορφή διαχείρισης της ποιότητας των προϊόντων πέρα από τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας μας, επεκτείνεται και στον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας των προμηθευτών μας.

Σκοπός μας το άριστο προϊόν μέσο σχολαστικού ποιοτικού ελέγχου!!!

 

Το Πρότυπο

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που έχει εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για τη διαχείριση της ποιότητας και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από δραστηριότητα, το παρεχόμενο προϊόν ή την υπηρεσία καθώς επίσης το είδος ή το μέγεθός τους.

Το πρότυπο ISO 9001:2015 επικεντρώνεται στον καθορισμό των ελάχιστων επιχειρηματικών πρακτικών για την παραγωγή και την παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, μέσω της εφαρμογής ενός επίσημου «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» ή όπως είθισται να αναφέρεται ως ΣΔΠ.

Ένα ΣΔΠ ISO 9001:2015 αποτελείται από ορισμένες διαδικασίες, τεκμηρίωση και άλλες επίσημες πρακτικές που ελέγχουν τις εσωτερικές λειτουργίες της εταιρείας ώστε να εξασφαλίζει ότι πληρούνται με συνέπεια οι απαιτήσεις του πελάτη.

Οφέλη Υλοποίησης

Τα κύρια πλεονεκτήματα ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι ότι μέσω αυτού:

 • Καθορίζεται η οργανωτική δομή της επιχείρησης
 • Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού
 • Τυποποιούνται οι εσωτερικές διαδικασίες
 • Εγκαθίστανται μηχανισμοί πρόληψης λαθών και καθορίζονται μηχανισμοί  επέμβασης
 • Καταγράφεται η απόδοση των υπηρεσιών / προϊόντων
 • Γίνεται καλύτερη επιλογή προμηθευτών και υπεργολάβων
 • Αναγνωρίζονται οι ανάγκες για εκπαίδευση του προσωπικού
 • Επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων
 • Βελτιώνεται ο σχεδιασμός των προϊόντων
 • Δίνεται η δυνατότητα «εγγύησης» της επιχείρησης στους πελάτες της για τήρηση των υποσχέσεών της

Τα Οφέλη που αποκομίζει η πιστοποιημένη επιχείρηση στην αγορά συνοψίζονται κατωτέρω :

 • Αυξημένη εμπιστοσύνη πελατών
 • Καλύτερη εικόνα στην αγορά ως επιχείρηση
 • Κάλυψη της ενδεχόμενης απαίτησης από φορείς για υποχρεωτική πιστοποίηση των αναδόχων
 • Καλύτερη επικοινωνία με προμηθευτές
 • Ικανότητα προσέλκυσης νέων πελατών και διατήρηση των υφιστάμενων
 • Μείωση παραπόνων και δυσαρέσκειας πελατών
 • Μεγαλύτερη  ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης
Πέμπτη, 04 Φεβ 2010 / Δημοσιευτηκε σε Πρόσφατα νέα

H εταιρία ΑΦΟΙ Γ. ΚΕΧΑΙΔΗ Α.Ε.Ε είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει οτι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού CE ,το οποίο βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την Κοινοτική Νομοθεσία. Ετσι  μαζί με την  πιστοποίηση ISO  διαθέτει πλέον ένα πιστοποιημένο κούφωμα που θα καλύπτει και τους ποιο απαιτητικούς πελάτες.

Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς

Με την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με δική του ευθύνη, ότι το προϊόν ικανοποιεί όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση CE, και συνεπώς μπορεί να πωληθεί σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν). Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες και πωλούνται στον ΕΟΧ.

Ωστόσο, δεν απαιτείται για όλα τα προϊόντα να φέρουν το σήμα CE, αλλά μόνον οι κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στις οδηγίες της ΕΕ για τη σήμανση CE.

Η σήμανση CE δεν δηλώνει ότι ένα προϊόν κατασκευάστηκε στον ΕΟΧ, αλλά απλά ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί προτού κυκλοφορήσει στην αγορά και συνεπώς ικανοποιεί τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις (π.χ. εναρμονισμένο επίπεδο ασφάλειας) που επιτρέπουν την πώλησή του σε αυτή την αγορά. Ειδικότερα, σημαίνει ότι ο κατασκευαστής:επαλήθευσε τη συμμόρφωση του προϊόντος με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις (π.χ. απαιτήσεις σχετικές με την υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον) που προβλέπονται στις ισχύουσες οδηγίες και φρόντισε για την εξέτασή του από ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, εφόσον αυτό προβλέπουν οι ισχύουσες οδηγίες.

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την κατάρτιση τεχνικού φακέλου, την έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και για την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν.

Οι διανομείς πρέπει να ελέγχουν ότι το προϊόν φέρει το σήμα CE και ότι έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αν το προϊόν εισάγεται από χώρα εκτός ΕΟΧ, ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα για όποιον τα ζητήσει.

Πέμπτη, 04 Φεβ 2010 / Δημοσιευτηκε σε Ανακοινώσεις

ΠΕΜΠΤΗ 29/3/2018

ΖΗΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Η εταιρία μας ζητά τεχνίτη αλουμινά για μόνιμη απασχόληση.

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείστε στα τηλ. 2461045310 – 2461045311
Στο e-mail, info@afoikechaidi.gr ή επισκεφθείτε μας στις εγκαταστάσεις μας στο 8ο χιλ. Κοζάνης – Πτολεμαίδας.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2/2018

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 2» με ευνοϊκούς όρους.

Επικοινωνείστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε ή μπείτε στη σελίδα του ΕΤΕΑΝ. www.etean.com.gr

 

 

TOP