Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους
Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή

Πιστοποιητικά - Σελίδα 2

Ευρετήριο Άρθρου
Πιστοποιητικά
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Όλες οι Σελίδες
                                                             Δ ή λ ω σ η  Σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η ς  - C E

(στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά υλικά)

 Ο κατασκευαστής :

Επωνυμία:    ΑΦΟΙ Γ. ΚΕΧΑΪΔΗ Α.Ε.Ε.

Διεύθυνση:   8ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - , ΚΟΖΑΝΗ

          Τηλ:   2461045310

          Fax:    2461045312

 

Με το παρόν δηλώνει ότι το προϊόν :

Περιγραφή προϊόντος: ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ

Τύπος 1: Μονόφυλλη  (λευκή και έγχρωμη)

Τύπος 2: Δίφυλλη (λευκή και έγχρωμη)

Serial No:  

είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά υλικά.

Πρότυπα που εφαρμόζονται:

Εθνικά : ΕΝ 14351-1

Διεθνή : DIN 18055, RAL-GZ 716/1, DIN 4108, WSVO, VDI 2719, DIN 4109,

DIN 18056, DIN 10055 Teil 3, DIN 10055 Teil 4, DIN 1946-6.

DIN EN 1154: 2003-04

Έτος εφαρμογής CE : 2009

Υπεύθυνος για την υπογραφή : ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τόπος και Ημερομηνία : Κοζάνη                  

 

                                Υπογραφή                                                                                                  Σφραγίδα